نینی کوچولوهای عاشق که نذاشتن به هم برسن

دوست داریم ببوسیم همو آروم که به همدیگه اصابت کنه بینیهامون

...
چه شب طولانی ای بشه امشب

یکشنبه سی ام آذر 1393 19:50نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
.
.


ادامـ ــه حرفایِ ما
یکشنبه سی ام آذر 1393 11:36نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
. & .
مشکل از انجا شروع شد که تو محتاج او بودی ولی او فقط مشتاق تو بود


ادامـ ــه حرفایِ ما
یکشنبه سی ام آذر 1393 10:3نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
ستایش
کار اینروزام

هندزفری تو گوشم

آهنگ ستایش مرتضی پاشایی

پلی کردن عکسات 

توام اینکارو بکن آروم میشی

یکشنبه سی ام آذر 1393 0:55نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
.
.


ادامـ ــه حرفایِ ما
شنبه بیست و نهم آذر 1393 22:55نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
...
Hom


ادامـ ــه حرفایِ ما
شنبه بیست و نهم آذر 1393 22:45نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
.
I. 


ادامـ ــه حرفایِ ما
شنبه بیست و نهم آذر 1393 22:23نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
...

ادامـ ــه حرفایِ ما
شنبه بیست و نهم آذر 1393 22:2نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
.


ادامـ ــه حرفایِ ما
شنبه بیست و نهم آذر 1393 20:40نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |
.
.


ادامـ ــه حرفایِ ما
شنبه بیست و نهم آذر 1393 10:50نویسنده ♣♫ sinsin-fatem ♣♫ | |


♀♥علی و حدیث♥♂